Mentális egészség minden nap

Az, hogy igazán jól érezzük e magunkat a bőrünkben minden nap, nem kizárólagosan csak a fizikai állapotunkon múlik, sokkal dominánsabb szerepe jut annak, hogy mi zajlik bennünk, lelkileg:
 • kedélyállapotunk: komor VAGY derűs?
 • világszemléletünk: pesszimista VAGY bizakodó?
 • gondolatvilágunk áramlása: állandó hangzavar, negatív gondolatok VAGY a derűs béke és csend a meghatározói?
Sokan gondolják, hogy azzal, hogy magukat ideiglenesen érzelmileg stimulálják, azzal véglegesen meg is oldották a problémát. Pedig csak tüneteket kezeltek: nyugtató, alkohol, drogok, szerencsejáték, munka és edzés -alkoholizmus, stb. mind-mind azon jelenségek melyek a nyugtalan embereket körülveszi.

Sokszor hallom az emberektől, hogy feszültek, idegesek, gondolataik cikáznak nappal és akár éjszaka is olyan mértékben mely képtelenné teszi őket a pihenésre, feltöltődésre. Honnan ered ez a gigantikus méretű impulzus? Az ELMÉBŐL. Az elme az érzelmeink és gondolataink székhelye, nem túlzás tehát azt mondani, hogy az elme kontrollálása, helyesebben fogalmazva uralása a kulcs ahhoz, hogy ismét visszataláljunk a középpontba, megleljük a békét, harmóniát, nyugalmat.

Ha ezt tűzzük ki célul két fontos dolgot kell tennünk:
 1. Változtatni szükséges a hozzáállásunkon, azon a szemléleten ahogy eddig a világot láttuk.
 2. Erőfeszítést kell tennünk azért, hogy a gondolat-áramlásunk megszűnjön.

Nézzük először a hozzáállás és világ-szemlélet kérdését:
 • A legfontosabb belátandó és később megtapasztalható alap állítás, hogy mi vagyunk a sorsunk alakítói: amit gondolunk, érzünk, szavakban kimondunk, majd megteszünk, abból lesz a valóság - minőségtől függetlenül. Ezt akár lehet nevezni a karma törvényének is: tehát bármit is "vetünk", abból bizony előbb-utóbb "aratás" lesz. Tehát kulcsfontossága van annak, mi van az elmében tudatos és tudatalatti és tudattalan szinten! Meg kell tehát tisztítani a tudatot, az elmét, hogy uralni tudjuk.
 • Szintén lényeges kérdés a tudatosság is. A tudatosság = jelen(ben) lenni. Itt és most. Nem a múlton siránkozva, nem a jövő miatt aggódva. Mit jelent a jelenben lenni? Hogy a jelen pillanatban észleljük, hogy mi történik bennünk és körülöttünk. Hisz hányan esnek abba a hibába, észrevétlenül elkezdenek panaszkodni a múltbeli sérelmek miatt, vagy aggódni a jövő eseményei miatt. De legyünk őszinték, segít ez rajtunk vagy máson valamit? Nem. Minden amit megtehetünk azt csak a jelenben tehetjük meg, tehát most. Amit elrontottunk a múltban azt most próbálhatjuk helyrehozni, most tehetünk azért, hogy a jövő miatt ne aggódjunk.
  Ehhez kapcsolódik a következő szempont is, hogy amit teszünk, tegyünk azt teljes tudatban és erőfeszítéssel. Hisz ha megtettünk mindent, ami tőlünk tellett, lehet-e lelkiismeret furdalásunk a múlt miatt és kell e aggódnunk a jövőért? Nem. Ha őszinték vagyunk magunkkal, nem lesznek lelki problémáink. Hisz minden ami velünk történik azért mi vagyunk a felelősek: akkor is ha hagytuk magunkat becsapni, akkor is ha megragadtuk a lehetőséget és ezzel pozitív élményeket szereztünk.
  Ezt lehet akár úgy is nevezni, hogy úgy éljünk minden pillanatban, mintha az utolsó napot töltenénk a Földön: hacsak lehet ne hagyjunk lezáratlan dolgokat, ne hagyjunk magunk mögött haragosokat, ha megbántottak bocsássunk meg, szívből. Ez bizony általában nem könnyű.
  Erről a témáról olvashatunk még bővebben Eckhart Tolle A MOST hatalma c. könyvében is; hangoskönyv: 1, 2, 3, 4.
 • Pozitív gondolkodásunk, ne erőltetett "hurrá optimizmus" legyen, hanem olyan belülről jövő derűs szemlélet mely áthatja az egész lényünket. A nap minden percében legyünk tudatosak, legyünk tanúi gondolatainknak, szavainknak és tetteinknek. Foglalkozzunk a mindennapi mókuskeréken túl olyan dolgokkal, melyek feltöltenek, mélyítik önismeretünk, előrevisznek a spirituális úton. Tudatosítsuk a sikereinket, melyeket sokszor észre se veszünk, vagy jelentéktelennek gondolunk, legyünk hálásak azokért a dolgokért amiket már elértünk!
 • Merjük csiszolni a jellemünk! Egy kis önvizsgálattal (pl. egy nap végén lefekvés előtt visszapörgetjük az eseményeket minél nagyobb részletességben) vagy igaz barátunkkal történő őszinte beszélgetés alkalmával feltérképezhetjük, hogy melyek azok tulajdonságaink/szokásaink melyeken még csiszolni kellene! Miért fontos ez? Azáltal, hogy javítjuk szokásbeli/viselkedésbeli hibáinkat, magunk is jobb emberekké válunk, és közelebb kerülünk a most pillanatához, azaz a tudatos élethez. Hogy bármit gondolunk, mondunk szóban, vagy teszünk tettben, az tudatossá válik, azaz aktív részesei, alakítói leszünk az életünknek!

A gondolat áramlás megszüntetése:
 • Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy ez nem meg az egyik napról a másikra, hisz minél több időt töltöttünk az elme kontrollálatlan állapotában és mennél több mindennel bombázzuk nap mint nap az elmét, annál több dolog süllyed le a tudat alattiba, melyek fel fognak törni a legváratlanabb pillanatokban. Tehát az első lépés az, hogy korlátozzuk azokat a bejövő információkat, melyek hatnak az elménkre. Ilyen pl. a TV - különös tekintettel az erőszakot, más negatív tartalmat hordozó műsorokra - , de ugyanígy meg kell említenem a rádiókból jövő silány "sláger zenék"-et is. Figyeljük csak meg akaratlanul: a fülünkbe másznak; ugyanígy legyünk körültekintőek a tekintetben, hogy milyen emberi közeg vesz körül minket, hisz ha folyamatosan szitkozódó, panaszkodó, negatív gondolatokat elültető károgó ember vesz körül, ez sem tesz jót nekünk. Szó szerint kimerítek ezek az impulzusok. Legyünk tehát körültekintőek milyen információkat engedünk be a szemünkön, a hallásunkon és keresztül. Merjünk szelektálni, és csak azt olvassuk, nézzük, hallgassuk meg, amiről azt gondoljuk az épülésünket szolgálja. Hisz mi szükségünk van arra, hogy negatív dolgokat nézzünk a TV-ben, olvassunk az újságban, hallgassunk a rádióban, özönljön ránk más emberek negatív szóáradata? Ez nagyon fontos a folyamat szempontjából!
 • A második lépés, hogy kezdjünk el naponta meditálni! Egészen pontosan a meditáció legyen inkább egy állapot mint gyakorlat. Ehhez néhány instrukció:
  -üljünk le egy számunkra kényelmes ülő pozícióba, a hát legyen egyenes! A környezet legyen csendes, gyújthatunk egy gyertyát is.
  -hunyjuk le a szemünket, lazítsuk el magunkat és figyeljük csak a légzésünk áramlását, maradjunk ebben az állapotban, miközben figyeljük meg a gondolataink áramlását, de csak tanúi legyünk "ne ragadjuk" meg őket, hagyjuk hogy a gondolatok jöjjenek és menjenek! Törekedjünk megmaradni az üresség állapotában, ez lényegében a meditáció lényege.
  -ahhoz, hogy még mélyebbre menjünk, a meditáció folyamán ismételgessünk 1 mantrát, melynek folyamatáról Swami Sivananda: Japa Yoga c. írásában olvashatunk bővebben. (angol nyelven) Ha esetleg nem tudunk angolul válasszuk az alábbi módszert: belégzéskor mentálisan ismételjük: "SZÓ", kilégzéskor "HAM".
  -folytassuk a meditációt 15-30 percen át, ha gyakorlottak vagyunk akár több órán keresztül is. Fontos a napi rendszeresség, ezzel megalapozhatjuk az elménk tisztaságát.
  -fontosnak tartom elmondani, a legjobb az, ha autentikus szellemi út mesterének útmutatásait követjük legyen az valamelyik autentikus jóga rendszer, buddhista meditáció, zen meditáció, stb., amit leírtam az csak egy alap, hisz sokféle meditáció létezik, szellemi utaktól függően.
 • Akit a téma komolyabban érdekel javaslom, a Spirituális Valóság c. film megnézését, mely rávilágít a meditáció kérdéskörére sok tekintetben és jó tájékoztatást ad.
Azt gondolom, ha napi szinten figyelünk az elménkre és meditálunk, máris sokat tettünk azért, hogy megalapozzuk a mindennapok harmóniáját, és valóban a béke és a csend honoljon az elmében.